Zadania dla uczniów 
z arkusza kalkulacyjnego

Zadanie1

Chcesz obliczyć średni wzrost, wagę i wiek swoich pięciu kolegów. Zgromadź potrzebne Ci dane i wprowadź je do arkusza. Wpisz do odpowiedniej komórki formułę na obliczenie średniego wzrostu. Zastanów się, czy na obliczenie średniej wagi i wieku trzeba wpisać nowe formuły, czy wystarczy skopiować tę poprzednią.

Zadanie2

Utwórz w arkuszu tabele z własnymi wydatkami na biwak. Uwzględnij: 
- składkę, którą musisz wpłacić w szkole,
- zakup indywidualnego wyposażenia (np. latarka, baterie, buty, itp.),
- przygotowanie własnego prowiantu na podróż i na pobyt (np. konserwy, pieczywo, ciastka, napoje, itp.),
- kieszonkowe na drobne wydatki w czasie biwaku.
Oblicz całkowity koszt biwaku.

Zadanie3

Zakupiłeś na targu 50 kg jabłek po cenie hurtowej i zapłaciłeś za nie 100 zł. W sklepie kilogram jabłek tej samej odmiany kosztował 2,60 zł. Oblicz w arkuszu ile zaoszczędziłeś, kupując jabłka w cenie hurtowej.

Zadanie 4

Jacek chce kupić 2 litry soku owocowego. Ma do wyboru sok w opakowaniach o pojemności 0,4 litra w cenie 2,10 zł. za jeden kartonik lub w opakowaniach o pojemności 1 litra w cenie 4,20 za litr. Oblicz, w którym rodzaju opakowania zakup będzie tańszy.

Zadanie 5

Janek posiada kartę telefoniczną zawierającą 25 jednostek. Jedna jednostka umożliwia prowadzenie rozmowy telefonicznej przez 3 minuty. Janek wykorzystał już 40% możliwości tej karty. Oblicz, ile jednostek pozostało mu jeszcze do wykorzystania i ile minut może jeszcze rozmawiać, wykorzystując tę kartę.

Zadanie 6

Utwórz arkusz, w którym obliczysz, jaka część swojego kieszonkowego w ciągu całego roku szkolnego zostawisz
w sklepiku uczniowskim. Przewidujesz, że w każdym tygodniu zajęć będziesz kupował: dwa razy gumę do żucia
za 0,35 zł, trzy razy sok jabłkowy za 1,50 zł i raz lody na patyku za 1,00 zł. Obliczenia wykonaj dla 40 tygodni nauki
w roku szkolnym. Wynik podaj w procentach.

Zadanie 7

Adresowanie bezwzględne

Na rysunku obok podane są procentowe ilości składników ludzkiego ciała. Na tej podstawie można wywnioskować, że woda w człowieku o wadze 70 kg waży aż 45,5 kg.

Utwórz arkusz i przenieś do niego dane z rysunku. Dodaj kolumnę, 
w której dla danej wagi człowieka będzie obliczana waga jego podstawowych składników. Wykonaj obliczenia dla swojej wagi. Zastosuj adresowanie bezwzględne.

Prezentacja danych z arkusza w postaci wykresu

Zadanie 1

Przedstaw w postaci wykresu kołowego udział uczniów w konkursach przedmiotowych.

Liczba uczniów ogółem

549
matematyka 120
J. polski 60
Historia 40
J. angielski 50
Inne 40
Nie uczestniczyli 239
 


Zadanie 2

Przedstaw na wykresie wzrost dochodów pewnej firmy w kolejnych latach. Umieść przykładowe dane w tabeli. Dobierz typ wykresu do rodzaju danych.

Lata Dochód
1997 110
1998 200
1999 300
2001 270
2002 310
2003 370
2004 400
 

Powtórzenie wiadomości i umiejętności z arkusza kalkulacyjnego Excel

1. Co to jest formuła? 
2. Jak tworzy się formuły?
3. Od jakiego znaku powinieneś rozpocząć wpisywanie formuły do komórki? 
4. Jak najlepiej umieścić liczby w arkuszu, które trzeba zsumować lub obliczyć ich średnią? Gdzie najlepiej umieścić   formuły?
5. Na czym polega kopiowanie formuły?
6. Oblicz średnią wysokość uczniów w klasie VI oraz różnicę wzrostu między najwyższym a najniższym uczniem.

Klasa VI

Lp. Nazwisko Imie Wzrost
1 Adamczuk Anna 158
2 Dobek Ewa 156
3 Grykała Klaudia 164
4 Kalinka Maciej 159
5 Kowalska Paulina 165
6 Mazur Tomasz 170
7 Nowak Paweł 155
8 Omelczuk Robert 172
9 Szyszkowski Kamil 167
10 Tomczak Sławek 168

 Średni wzrost

 

 Różnica najwyższy/najniższy

 


7. Jakie zmiany w formule spowoduje wstawienie nowego wiersza do istniejącej już tabeli?
8. Co należy zrobić, jeśli część wprowadzonej do komórki informacji jest niewidoczna? 
9. Jakie są zalety prezentacji danych i wyników w postaci wykresów?
10. Co to jest seria danych?
11. Jakie są kolejne kroki postępowania przy tworzeniu wykresów dla jednej serii danych?
12. Kiedy powinniśmy posługiwać się wykresem słupkowym, kołowym, a kiedy liniowym? Podaj przykłady?